Fitland houdt zich steeds bezig met het verbeteren van het sportaanbod. Op dit moment proberen wij ons sportaanbod beter af te stemmen op de oudere doelgroep. Daarom heeft Fitland een enquête verstuurd om het sportgedrag van 65-plussers en de beweegredenen hierachter te achterhalen. Deze enquête is ingevuld door 1268 leden van 65 jaar of ouder die sporten bij een van onze 37 sportlocaties. Hieronder vind je de resultaten van het onderzoek.

Waarom Fitland?

  • Persoonlijk plan
  • Echte begeleiding
  • Gericht resultaat
Gratis introductieles!

Leeftijd

Van de 1268 respondenten waren 648 (51,1%) tussen 65 en 70 jaar, 446 (35,2%) tussen 70 en 75 jaar, 128 (10,1%) tussen 75 en 80 jaar en 46 respondenten (3,6%) waren ouder dan 80 jaar. 

Onderzoek sportgedrag ouderen-1

Reden om te sporten

Dat sporten een positief effect heeft op veel gezondheidsfactoren blijkt al uit een grote hoeveelheid onderzoek dat de laatste decennia is gepubliceerd. Toch is preventie van gezondheidsklachten niet de belangrijkste reden voor ouderen om te sporten (14,2%). Opvallend is dat ouderen voornamelijk sporten omdat ze fit willen blijven (60,6%). Dit zou kunnen betekenen dat ouderen nog niet op de hoogte zijn van het feit sporten een positief effect heeft op veel gezondheidsfactoren en leidt tot een langere levensverwachting.

Onderzoek sportgedrag ouderen-2

Tevredenheid resultaten

In de enquête is ook bevraagd of sporters tevreden zijn met de behaalde sportresultaten. Hierbij geeft 95,3 % van de ondervraagden tevreden te zijn met de behaalde sportresultaten tot nu toe. Daarnaast zie we dat de leeftijdsgroep invloed heeft op deze resultaten. Bij sporters van 65 - 70 jaar is 94,4% tevreden, bij sporters van 70 - 75 jaar is 95,3% tevreden, bij sporters van75 - 80 jaar is 97,7% tevreden en sporters van 80 jaar of ouder zijn 100% tevreden met de behaalde sportresultaten. Uit de resultaten blijkt dus dat hoe ouder de sporters, des te meer tevreden zij zijn met de behaalde sportresultaten. Daarnaast is ook nog gevraagd of de sportresultaten vodoen aan de gestelde verwachtingen. Uit de resultaten blijkt dat dit voor 92,9 % van de sporters het geval is.

Onderzoek sportgedrag ouderen-3

Zelfstandig of in groepsverband

Ouderen sporten meer zelfstandig (48,9%) dan in groepsverband (25,9%) of beide (25,1%). Ouderen die zelfstandig sporten doen dit eerder ter preventie van gezondheidsklachten (17,9%) ten opzichte van mensen die in groepsverband (10,0%) sporten. Deze laatste groep geeft vaker de reden ‘ik vind het leuk om te sporten’ (17,9%) dan ouderen die zelfstandig sporten (6,1%). Dit zou kunnen betekenen dat het volgen van groepslessen meer wordt geassocieerd met plezier dan zelfstandig sporten. Dat mensen die in groepsverband sporten het sociale aspect belangrijk vinden, blijkt ook uit het feit dat deze groep eerder wat gaat drinken met andere sporters (70,2%), dan ouderen die zelfstandig sporten (39,5%).

Onderzoek sportgedrag ouderen-4

Groepslessen

In de enquête is gevraagd welke groepslessen sporters bij Fitland volgen (20,3%). Uit de resultaten blijkt dat Fit & Vitaal de populairste groepsles is onder sporters van 65 jaar of ouder . Ook de groepsles RPM/Spinning/Sprint is een populaire keuze (14,4%). Daarnaast scoren ook Pilates (10,4%), Yoga (8,3%) en BodyBalance (8,1%) goed bij deze doelgroep. Interessant om te zien is dat de keuze voor een bepaalde groepsles afhangt van de leeftijd van de sporter. In de grafiek rechts worden de 5 populairste groepslessen met elkaar vergeleken. We zien dat naarmate de sporters ouder worden, ze vaker kiezen voor de groepsles Fit & Vitaal. Daarnaast zien we dat juist de jongere sporters vaker kiezen voor de wat intensievere groepsles RPM/Spinning/Sprint.

 

 
Onderzoek sportgedrag ouderen-5

Keuze voor groepsles

Fitland vond het ook interessant om te weten te komen waarom sporters van 65 jaar of ouder kiezen voor een bepaalde groepsles. Uit de resultaten blijkt dat de aandacht of begeleiding die sporters krijgen, een belangrijke reden is voor sporters van 65 jaar of ouder om een groepsles te volgen (60,6%). Daarna wordt ook contact met andere sporters een belangrijke reden gevonden voor het volgen van groepslessen (26,3%).

 

Onderzoek sportgedrag ouderen-6

Aanbevelen van sporten bij Fitland

Wij hebben ook gevraagd of onze sporters Fitland zouden aanbevelen aan anderen. Op deze manier kunnen wij ook inventariseren of onze faciliteiten en ons sportaanbod aansluit bij de behoeftes van onze sporters van 65 jaar of ouder. Uit de resultaten blijkt dat 95,6% van de sporters Fitland zou aanbevelen bij anderen. Dit sluit goed aan bij de eerdere bevinding dat een groot deel van de sporters aangeeft tevreden te zijn met zijn of haar sportresultaten.

Onderzoek sportgedrag ouderen-7

Blijf op de hoogte van Fitland

Meld je aan voor de nieuwsbrief