Wie zijn wij

Blue Zone Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden, aan het adres Bedafseweg 22, 5406 TM Uden, geschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 73622877 met BTW nummer: NL859605176B01 en haar dochterondernemingen Fitland Doetinchem de Huet, Fitland Gemert, Fitland Goes, Fitland Mill, Fitland Velp, Fitland Brielle (Hierna te noemen Fitland, we, ons of onze).

Fitland is de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Hierna te noemen AVG). In deze privacy verklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Fitland.

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is en dat het om een natuurlijke persoon moet gaan.

Welke gegevens worden verzameld door Fitland

Fitland verzamelt de gegevens van personen, die een abonnement hebben of willen afsluiten, die de website bezoeken, of een social media kanaal van Fitland bezoeken. Als je een abonnement hebt of wilt afsluiten bij ons door middel van het invullen het online inschrijfformulier of in een van onze vestigingen, of onze website of social media sites bezoekt, dan hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

We hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. 

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe we met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Aangezien we ons privacy beleid geregeld zullen actualiseren, adviseren we u deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de stand van zaken. 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Als je abonnement hebt of wilt afsluiten

Vanaf het moment van aangaan van een abonnement bij een van onze vestigingen, verwerken we in ieder geval je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, verjaardag, geslacht en daarnaast ook bankgegevens voor de financiële afhandeling. 

Daarnaast verzamelen we ook je abonnementskeuze, de bezoekfrequentie aan onze vestigingen, eventuele voorkeuren en speciale verzoeken aan Fitland. Bij aanmelding wordt tevens een invulformulier Par-Q (Physical Activity Readness Questionnaire) door Fitland ter beschikking gesteld, waarmee je een risicoanalyse veilig bewegen kunt uitvoeren.

Deze gegevens worden verzameld in een profiel dat van elk lid wordt gemaakt bij aangaan van het abonnement, waaraan een lidmaatschapsnummer en het bijbehorende toegangspasje of toegangsbandje wordt toegevoegd. Aan het profiel is tevens een foto toegevoegd; deze foto wordt gemaakt bij aanvang van het abonnement met gebruik van een webcam. Afhankelijk van je gebruik van het aanbod van diensten door Fitland, kunnen ook gegevens worden verwerkt waaronder de training, dieetadviezen en gewichtsmetingen.

Websitebezoek

Als je de website www.fitland.nl bezoekt, dan verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website op basis van gegevens van je browserstandaard, bijvoorbeeld de automatische herkenning van uw IP adres en surf- en klikgedrag. 

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt als je een abonnement afsluit of je gegevens achterlaat op een contactpagina of bij een aanmelding op onze nieuwsbrief.

Social Media-uitingen

Fitland maakt gebruik van social media en social media plugins. Indien je ingelogd bent op een social media site en uitingen doet, kunnen deze zichtbaar zijn op je social media profiel en gedeeld worden met anderen in je netwerk. 

Gebruik van de verzamelde gegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens ter uitvoering van de overeenkomst, te weten het gekozen abonnement dat je hebt afgesloten bij ons. Dit kan betekenen dat we je informatie versturen of met je communiceren over je wensen. Daarnaast kunnen we vragen om feedback over je lidmaatschap bij ons in het kader van de klanttevredenheid. 

Indien we hiervoor je toestemming hebben verkregen kunnen we je gepersonaliseerde communicatie sturen over producten of diensten die mogelijk interessant kunnen zijn. 

Tevens gebruiken we de informatie voor analyses en ter verbetering van onze producten, diensten en advertenties.

Je informatie wordt uitsluitend aangewend voor intern gebruik en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of derden, behoudens de volgende uitzonderingen;

  • het is een wettelijk vereiste   
  • op gerechtelijk bevel.

Voor drukwerk en offline mailing maken we gebruik van een externe drukkerij van goede naam en faam. Uw basisadresgegevens worden slechts gedeeld ten behoeve van de adressering van het drukwerk en nadien vernietigd door de drukkerij.

Cookiebeleid

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden; om de werking van de website te optimaliseren en voor social media en advertentiedoeleinden. Sociale mediacookies en advertentiecookies van derden worden gebruikt, zodat je alle social mediafunctionaliteiten kan benutten en om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Voor meer informatie over deze cookies of om je instellingen te wijzigen; bezoek de cookieverklaring.

Indien je onze website wenst te bezoeken zonder het gebruik van cookies, dan kan functionaliteit hiervan beperkt zijn.

Beveiliging en opslag van uw gegevens in onze systemen

Fitland heeft de nodige organisatorische, technische en fysieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig bewaard worden binnen de systemen in onze database. Deze database en software worden beheerd door onze ICT Afdeling en zal up-to-date gehouden worden. De websites worden automatisch voorzien van de nieuwste beveiligingsupdates. De server wordt beheerd in een beveiligd datacenter en is ISO 27001 gecertificeerd.

Uw Rechten op grond van de AVG

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en dit houdt in dat je ons kan vragen of we persoonsgegevens hebben vastgelegd en zo ja, welke.

Recht op correctie en verwijdering

Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens te vragen indien deze 

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Reikwijdte van het recht op correctie en verwijdering

We kunnen niet aan een verzoek tot correctie en/of verwijdering voldoen indien we wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren, dan wel als we je gegevens moeten gebruiken voor de vaststelling, uitoefening en of verdediging van een recht in een juridische procedure. 

Recht van verzet

Je hebt het recht ons te vragen om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken indien we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Daarnaast kun je om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van verzet gebruikmaken.

Gebruik van Wifi

Tijdens je verblijf kun je gebruikmaken van ons Wifi gastennetwerk (indien beschikbaar), dat door ons gratis aan onze gasten ter beschikking wordt gesteld. Dit gebeurt door middel van een passieve toegang met een inlogcode. Het netwerk geeft onbeperkt toegang tot het internet en wordt niet gescreend of gemonitord door Fitland  

Heb je een verzoek of een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens?

Je kunt met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar administratie@vksupport.nl of een brief te sturen naar:

Fitland                                                                                                     
T.a.v. Afdeling Compliance                                                           
Bedafseweg 22                                                                                     
5406 TM Uden

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn verzoeken we je de volgende gegevens te vermelden:

  • je naam en contactgegevens zodat we je kunnen bereiken en daarnaast de vermelding om welk verzoek het gaat. 

We streven ernaar zo snel mogelijk te reageren op een verzoek, ieder geval binnen 4 weken na inzending van een verzoek. 

Contact opnemen met ons

Indien je vragen hebt over ons privacybeleid dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar administratie@vksupport.nl.

Postadres:
Fitland           
T.a.v. Afdeling Compliance                                                           
Bedafseweg 22                                                                                     
5406 TM Uden

Blijf op de hoogte van Fitland

Meld je aan voor de nieuwsbrief